”Lyssna till barn och unga när Sis stöps om”

Barn och unga som placeras på särskilda ungdomshem lider ofta av psykisk ohälsa. Samtidigt får många av dem inte den vård och stöd de behöver. En undersökning som Socialstyrelsen har genomfört vid Sis-hem visar att 71 procent av de boende har minst en fastställd psykiatrisk diagnos. En helhetssyn på barnens hälsa måste vara utgångspunkt i regeringens utredning av Statens institutionsstyrelse, skriver företrädare för Riksförbundets för Social och Mental Hälsa, RSMH.

»Jag trodde att jag var alla saker de skrev«

Julia Pivén är konstnären, författaren och föreläsaren som blev patienternas företrädare. Att stå upp för sig själv och andra har blivit en viktig del i hennes återhämtning från svåra övergrepp och psykoser. I Julias nya debattbok »Tvivel« delar hon med sig av utdrag ur sina journaler och ifrågasätter många formuleringar.

Sis läggs ned – ska få ny inriktning

Statens institutionsstyrelse, Sis, ska förändras i grunden med nytt namn och ny verksamhet. Regeringen tillsätter en utredning för att se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation. Det meddelar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall på en pressträff med regeringen och SD.

”Lägg ned Statens institutionsstyrelse och ersätt de drabbade”

Lägg ned Statens institutionsstyrelse och ge barn som utsatts för övergrepp på Sis en formell ursäkt och skadestånd. Det kräver föreningen sistjejer i en debattartikel i tidningen Revansch. Sistjejers vice ordförande Louise Neo skriver att: ”Jag ett av dessa många barn som har överlevt statens våld, inte vård, och bär på stora trauman som är svårläkta.”

Om Sis-hem: ”En märklig reaktion från samhället”

Tidningen Revansch möter forskaren Maria Andersson Vogel som tillbringade två månader tillsammans med tjejer på särskilda ungdomshem, och nyligen kom ut med en bok om upplevelserna. Hon är kritisk till att tjejerna inte får den hjälp de skulle behöva.

Elever i Malmö med psykisk hälsa på schemat

I Malmö har ett program testats där gymnasieelever får lära sig mer om psykisk hälsa, samt diskutera och prata om känslor. Tre elever som gått programmet är Auma, Lennox och Tias vid Universitetsholmens gymnasium.

De vill bryta tystnaden i suiciddrabbade Guyana

GLOBALT. I Guyana i Karibien finns en tystnadskultur kring psykisk ohälsa, samtidigt som landet är drabbat av höga självmordstal. Revansch möter Jamilah Gasper som själv sökt hjälp, och psykologen Wil Campbell. Båda vill bryta stigma och förbättra situationen.

Ukraina: Svårt läge men hoppet finns

GLOBALT. I Ukraina har patienter vid mentalsjukhus tvingats fly bomber, och många har fått avbryta sin medicinering eller behandling på grund av kriget. Revansch träffar personer som kommit till Lviv i västra Ukraina. Där hoppas man kunna ge stöd och vård för att fler med allvarlig psykisk ohälsa ska få ett mer självständigt liv.