Förslag på begränsad sjukförsäkring

En statlig utredning föreslår en återgång till en mer begränsad sjukförsäkring. Bland annat ska de tuffare kraven för sjukpenning efter dag 180 återinföras. ”Fattigdom främjar fortfarande inte hälsa”, kommenterar Jenny Wetterling, intressepolitiskt ansvarig på RSMH.

I samband med pandemin, under åren 2020–2022, mjukades flera av reglerna i sjukförsäkringen upp, till exempel när det gäller den skarpa gränsen efter ett halvårs sjukskrivning. Nu föreslår en utredning att de flesta av dessa lättnader ska tas bort.

Syrlig kritik

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, skriver i en syrlig kommentar att ”utredaren går vilse” och att man ”förundras över de felslut” som presenteras. RSMH vill att människor får tid till återhämtning efter perioder av psykisk ohälsa.

– Fattigdom främjar fortfarande inte hälsa. Utan fungerande vård, stöd och samordnad rehabilitering ges sällan en utvecklad arbetsförmåga, säger Jenny Wetterling, RSMH:s intressepolitiska talesperson, och fortsätter:

– Sjukskrivningar i sig är inte dyrt och nedbrytande. Det som är nedbrytande är ett system som tvingar sjuka människor att slåss mot en myndighet som borde vilja deras bästa.

Förslag på stupstock – oklara besked om längre sjukskrivningar

Anna Tenje (M).

Utredaren Per Johansson, professor i statistik, anser också att en bortre gräns, den så kallade stupstocken, ska återinföras.  Enligt utredaren kan det dock finnas särskilda skäl till längre sjukskrivning om det finns medicinska orsaker.  Exakt hur gruppen med psykisk ohälsa kommer att omfattas av detta, är han inte helt säker på.

– Jag är inte medicinare, så jag kan inte avgöra detta. För enskilda individer kanske det blir sämre, men för det stora flertalet blir det bättre, säger Per Johansson till TT.

Ansvarig minister, socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), vill inte uttala sig i detalj om förslagen innan remissinstanserna har gett sina synpunkter.

Text Anna Morin Foto Anna Morin/Revansch och Kristian Pohl AB/Regeringskansliet