RSMH Dalarna med hälsan i fokus

Hälsan i fokus! Det gäller för RSMH-föreningarna i Dalarna. I våras möttes man bland annat och gjorde qigong, vattengymnastik och lyssnade på en föreläsning om stresshantering.

Braining – träning för hjärta och hjärna

Fysisk träning tillsammans med andra patienter och personal för att få ett bättre psykiskt mående. Det är en metod som används inom öppenvården hos Psykiatri Sydväst i Stockholm. En som deltar är Nicki McGlynn.

Färre symtom med yoga

Yoga har prövats mot psykisk ohälsa med goda resultat. Flera svenska studier har visat positiva hälsoeffekter. Idag används yoga vid 250 vårdcentraler och sjukhus.