Barnrättsbyrån: Våld mot barn på Sis fortsätter öka

Personalens våld mot barn på Sis-hem ökade under 2023 till den högsta nivån någonsin. De senaste två åren har fysiska ingripanden ökat med 44 procent, och det är främst unga flickor som utsätts. Det visar en ny granskning från Barnrättsbyrån.

Under 2023 genomfördes 1637 fysiska ingripanden på Sis-hem, att jämföra med 1405 under 2022 och 1134 under 2021, vilket motsvarar en ökning med 44 procent. Det är framför allt unga flickor som utsätts. På ungdomshemmet Ljungaskog som vårdar flickor genomfördes 180 fysiska ingripanden under 2023. Det kan jämföras med ungdomshemmet Klarälvsgården, som framför allt vårdar äldre pojkar, där inga fysiska ingripanden förekom förra året.

En utveckling som inte kan accepteras i en rättsstat.

– Det är djupt oroande att personalens våld mot barn på Sis fortsätter att öka, trots 140 miljoner i extra anslag från staten under 2023. Det är en utveckling som inte kan accepteras i en rättsstat, säger Elin Wernquist, generalsekreterare på Barnrättsbyrån, i ett pressmeddelande.

Elin Wernquist.

Vill se krisplan

Klagomålen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har också ökat under 2023, och handlar om både fysiskt våld och sexuella övergrepp från personal. Barnrättsbyråns generalsekreterare menar att regeringen måste presentera en krisplan för Sis i väntan på utredningen som ser över den statliga barn- och ungdsomsvården.

 

 

 

Text Anna Morin Foto Barnrättsbyrå