Så påverkar strejken psykiatrisk vård

Drastiskt färre antal psykiatrisjuksköterskor på vårdcentralen, tyst i luren hos 1177 på sina håll, samt personal som strejkar på en mottagning knuten till Centrum för psykiatriforskning. Det är några av effekterna av vårdstrejken. I den pågående strejken undantas psykiatrin, men konflikten kan ändå komma att påverka situationen för personer som söker vård för psykisk ohälsa. Det visar en enkät från tidningen Revansch.

Vårdförbundets strejk går inte obemärkt förbi för den som söker vård för psykisk ohälsa. Det rör främst vårdrådgivning på telefon och det som kallas Första linjens psykiatri på vårdcentralerna.

Strejk på Mottagningen för alkohol och hälsa

Psykiatrin har däremot getts undantag och samtliga berörda regioner säger att det borde flyta på som vanligt för den som är inne i verksamheten.

Ett unikt undantag rör patienter vid Mottagningen för alkohol och hälsa, Riddargatan 1 i Stockholm, som kan påverkas av att sex personer på mottagningen strejkar. Det är en mottagning knuten till Centrum för psykiatriforskning.

Färre psykiatrisjuksköterskor

Tidningen Revansch genomförde en enkät den 11-12 juni till regioner med arbetsplatser som strejkar. Frågorna rörde hur personer som söker hjälp för psykisk ohälsa påverkas av strejken.

Region Skåne skriver att på vårdcentralerna kommer prioritera patienter med symtom på mer allvarliga psykiska sjukdomar, men att patienter med mer lindriga symtom kan få vänta längre på hjälp på grund av strejken.

Region Västerbotten svarar att deras psykiatrisjuksköterskor i tjänst inom primärvården är drastiskt färre.

Det kan leda till att fler personer med psykisk ohälsa söker vård vid de specialistpsykiatriska akutmottagningarna.

Region Östergötland skriver att: ”Att vårdcentralerna drabbas av strejken kan komma att leda till att fler personer med psykisk ohälsa söker vård vid de specialistpsykiatriska akutmottagningarna och att inflödet av patienter till specialistpsykiatrin via remiss från primärvården minskar på ett oönskat sätt. ”

Strejk på 1177

I den utökade strejken påverkas vårdrådgivningen 1177 i vissa regioner.  I Region Västerbotten är 1177 på telefon i strejk sedan klockan 11 den 11 juni. Region Skåne har en tredjedel på 1177 i strejk, vilket väntas minska tillgängligheten. Region Stockholm svarar att verksamheten inte påverkas.

Region Östergötland har ingen direkt påverkan på sin vårdupplysning men tror att det kan ske en indirekt påverkan genom en minskad tillgänglighet i andra regioners 1177-verkamhet och minskad tillgänglighet på vårdcentralerna.

Västragötalandsregionen har enheter i Alingsås och Uddevalla där personal svarar på 1177-samtal i telefon tagits ut i strejk, och därmed väntar sig regionen en längre svarstid än vanligt.

Bud från medlarna

Vårdstrejken bröt ut den 4 juni. Den utökades den 11 juni då parterna Vårdförbundet respektive Sveriges Kommuner och regioner, SKR, och kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sabona inte är överens. Vårdpersonalen vill ha 15 minuter kortare arbetstid per dag i sitt nya avtal men SKR och Sabona säger nej.

Fredagen den 14 juni ska parterna svara på ett nytt förslag från medlarna, och strejken kan vara över, vilket SR Ekot var först med att rapportera.

Uppdatering: Medlarnas förslag avslogs och strejken fortsätter. 2024-06-14.

vårdstrejken

Fakta: Revansch enkät till regionerna

  • Regioner som omfattas av strejken är Stockholm, Västra Götaland, Västerbotten, Värmland, Skåne och Östergötland.
  • Samtliga svarade på Revanschs enkät vecka 24, 11-12 juni.
  • Södersjukhuset och Danderyds sjukhus hänvisade till Region Stockholm och Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården och Sjukhusen i väster svarade själva på enkäten.

Vårdförbundets lista på arbetsplatser som berörs av strejken 

Text Anna Morin Foto Dan Lepp