Ing-Marie Wieselgrens gärning förs vidare

Ett år efter mordet minns många Ing-Marie Wieselgren med saknad. En ny stiftelse ska verka i hennes anda.

En av dem som minns Ing-Marie Wieselgrens gärning är sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Ing-Marie medverkade till en reell kraftsamling för psykisk hälsa. Hennes helhetssyn på människan vägledde henne tydligt i sin gärning och vi har alla ett ansvar att föra det arbetet vidare. Jag saknar henne, säger Acko Ankarberg Johansson till Revansch.

Hennes helhetssyn på människan vägledde henne tydligt i sin gärning.

En stiftelse har bildats till minne av Ing-Marie Wieselgren av familj, vänner och kollegor från bland annat Uppdrag Psykisk Hälsa. Styrelseordförande är Lasse Stjernkvist.

Man skriver på sin hemsida att stiftelsen ska verka i Ing-Maries anda, bland annat genom att börja med barnen, och att »göra de förändringsarbeten som krävs i olika delar av samhället – ett steg i taget«.

Text Anna Morin Foto SKR