Regionala skillnader i tvångsvården 

Det varierar stort hur regionerna arbetar för att undvika att personer ska behöva tvångsåtgärder eller tvångsvård i psykiatrin, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen.

Varje år tvångsvårdas omkring 11 000 personer i Sverige med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT. Ytterligare omkring 2 000 personer får vård enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV. Enligt en kartläggning som Socialstyrelsen gjort arbetar regionerna i landet på olika sätt och med olika metoder för att förebygga tvångsvård och tvångsåtgärder.

Det skiljer sig också åt mellan regionerna hur många personer som tvångsvårdas vid ett första insjuknande. Ytterligare ett resultat är att patienterna inte heller får tillräckligt stöd efter utskrivning, vilket kan öka risken för återinläggning, självskador och suicid. En översyn över de lokaler som finns tillgängliga och som inte alltid är ändamålsenliga behöver också göras, enligt Socialstyrelsen.

Nyheterna i september i Revansch finns inlästa här

Text Anna Morin Foto Niklas Laurin (c) Region Skåne