Annonsera

Genom att annonsera i Revansch får du en direktkanal till personer med psykisk eller social ohälsa, deras närstående och olika typer av professioner.

Revansch är rikstäckande och har en upplaga på 7 000 exemplar, men når ännu fler eftersom en och samma tidning läses på bibliotek, vårdmottagningar, folkhögskolor liksom inom psykiatrin. Vi sprider även tidningen under till exempel Almedalsveckan och konferenser om psykisk ohälsa.
Alla annonser trycks i fyrfärg.

Annonspriser papperstiding

1/8 sida, 89 x 56 mm: 3 400 kr
1/4 sida, liggande 184 x 56 mm eller stående 89 x 118 mm: 4 900 kr
Halvsida, liggande 184 x 118 mm eller stående 89 x 242 mm: 8 400 kr
Helsida 184 x 242 mm: 15 000 kr
Helsida baksida 184 x 225 mm: 19 000 kr

Revansch är en skattebefriad organisationstidskrift och priset beläggs därför inte med moms.

Utgivningsplan år 2024

Var vänlig och boka i så god tid som möjligt för att er annons ska få plats i papperstidningen.

Nr 1: Lämning av annons 12 februari. Hos läsarna 11 mars.
Nr 2. Lämning av annons 20 maj. Hos läsarna 17 juni.
Nr 3. Lämning av annons 26 augusti. Hos läsarna 23 september.
Nr 4: Lämning av annons 11 november. Hos läsarna 16 december.

Kontakt
Anna Morin, chefredaktör för Revansch
070-420 82 57
anna.morin@rsmh.se