Utvecklande möten över gränserna

GLOBALT. RSMH har haft flera globala samarbeten genom åren. Det har handlat om att starta och stärka föreningar för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Målet är att bryta stigma, bidra till utbildning och bekämpa fattigdom och diskriminering.

De vill bryta tystnaden i suiciddrabbade Guyana

GLOBALT. I Guyana i Karibien finns en tystnadskultur kring psykisk ohälsa, samtidigt som landet är drabbat av höga självmordstal. Revansch möter Jamilah Gasper som själv sökt hjälp, och psykologen Wil Campbell. Båda vill bryta stigma och förbättra situationen.

Ukraina: Svårt läge men hoppet finns

GLOBALT. I Ukraina har patienter vid mentalsjukhus tvingats fly bomber, och många har fått avbryta sin medicinering eller behandling på grund av kriget. Revansch träffar personer som kommit till Lviv i västra Ukraina. Där hoppas man kunna ge stöd och vård för att fler med allvarlig psykisk ohälsa ska få ett mer självständigt liv.