RSMH vill se nollvision för tvångsåtgärder

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att minska behovet av tvångsåtgärder i psykiatrin och rättspsykiatri. RSMH vill ha en nollvision för tvångsåtgärder och ett nationellt kunskapsstöd för tvångsvård.

Till grund för Socialstyrelsens nya uppdrag att ”stärka och utveckla” den psykiatriska tvångsvården ligger utredningar och kartläggningar som visar på omfattande brister.

– Människor som vårdas med tvång befinner sig i en oerhört utsatt position. Den som vårdas under tvångslagstiftning måste få en god, rättssäker och trygg vård. Med det här uppdraget till Socialstyrelsen stärker vi förutsättningarna för detta, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, välkomnar beslutet. Förbundet har uttalat en vilja att samarbeta med Socialstyrelsen om uppdraget. RSMH vill även att personer som vårdats i psykiatrin är med i samtliga delar av det kommande arbetet.

”Tvång kan försämra hälsan”

Uppdraget omfattar bland annat insatser för att stödja patienters återhämtning och delaktighet, samt förebygga och minska behovet av tvångsåtgärder.

– Att bli utsatt för tvångsåtgärder är inte bara kränkande, det riskerar också att försämra den psykiska hälsan ytterligare, säger RSMH:s intressepolitiska talesperson Jennie Wetterling och fortsätter:

– RSMH hoppas att uppdraget kan mynna ut i en nollvision för tvångsåtgärder.

Föreslår kompetenscentrum för tvångsvård

RSMH vill också att Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, ses över från grunden. Man vill ha ett  nationellt kunskapsstöd samt ett kompetenscentrum för tvångsvård.

Framgångsrik vård bygger på samverkan och förtroende.

– En framgångsrik vård enligt RSMH bygger på samverkan och förtroende mellan patient och vårdgivare. Den är personcentrerad, återhämtningsinriktad, traumamedveten och rättighetsbaserad, säger Jenny Wetterling.

Socialstyrelsen ska även förbättra statistiken och uppföljningen inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Myndigheten ska föreslå insatser för att stärka kunskapsstyrningen.

Uppdraget gäller öppen och sluten psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatrisk vård samt psykiatrisk heldygnsvård för barn och unga.

Text Anna Morin Foto Revansch