Ideella uppdrag om psykisk ohälsa gav återbetalningskrav

Jeanette Andersson i Malmö har sjukersättning och fick besked om möjligheten att vara ideellt aktiv högst fem timmar i veckan, något som hon var noga med att följa. Vad Försäkringskassan inte lyckades förmedla var att arvoden från de ideella engagemangen påverkar beslutet om bostadstillägg. Det har lett till tuffa återbetalningskrav.

Jeanette Andersson från Malmö fick ett oväntat och obehagligt besked i slutet av förra året. Hon lever med psykiatriska diagnoser och har sjukersättning, samt ett bostadstillägg för att klara en hög hyra. Jeanette har också varit ideellt aktiv med arvoden från Hjärnkoll och psykiatrins inflytanderåd. Trots att hon kontaktat Försäkringskassan många gånger under årens lopp så kom ett brev där det stod att hon var återbetalningsskyldig. Hur var det möjligt?

Ideellt aktiv i RSMH och Hjärnkoll

Föreningen Hjärnkoll samlar föreläsare som berättar om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa, så kallade ambassadörer. En av dem är Jeanette Andersson, och i presentationen står bland annat att ”Jeanette föreläser öppet om sina djupa depressioner, ångestattacker, agorafobi och social fobi, och hur uppväxten med en alkoholist påverkar”.

De som bokar föreläsningar betalar ett arvode till ambassadören. Utöver engagemang i Hjärnkoll så är Jeanette aktiv i RSMH Mittpunkten i Malmö och Fontänhuset i Malmö. Hon sitter i ett inflytanderåd för att förbättra vuxenpsykiatrin i Malmö och Trelleborg, något som ger ett arvode efter varje träff.

Kontakt med Försäkringskassan flera gånger

Redan 2018 ringde Jeanette för att försäkra sig om att hon som har sjukersättning kunde aktivera sig i inflytanderådet utan att riskera sin ersättning. Hon hade vid tillfället skuldsanering och tog upp det med.

– Jag kontaktade Försäkringskassan och frågade hur jag skulle göra. Jag var riktigt noga med att påpeka detta: Jag har skuldsanering, jag har sjukersättning och jag har bostadstillägg och jag vill inte riskera någonting. Ska jag anmäla detta varje gång, eller hur ska jag göra? »Nej, det behöver du inte göra så länge det ryms inom åttondelen«, sa de, berättar Jeanette.

Fem timmar ideell aktivitet är godkänt

”Åttondelen” som handläggaren på Försäkringskassan kallar det är en regel om att personer med sjukersättning inte får delta i ideella verksamheter mer en åttondel av en arbetsvecka på 40 timmar, vilket motsvarar fem timmar per vecka. Det här tog Jeanette Andersson till sig. Även för uppdragen hos Hjärnkoll ringde Jeanette Försäkringskassan, och fick samma besked om att det gick bra så länge det inte överskred åttondelen.

Trots detta började Försäkringskassan ringa allt oftare och ställa frågor. Inför 2022 ville de veta den kommande inkomsten för Hjärnkolluppdragen, men Jeanette sa som det var – att det beror på hur många som bokar hennes föreläsning.

– Jag har varit väldigt noga, mina uppdrag är högst fem timmar i veckan och går inte utanför det. Problemet har varit att utbetalningarna har skett lite klumpvis. För Hjärnkoll kommer utbetalningarna varannan månad, inflytanderådet är lite beroende på. Han som håller i det betalar ut när han hinner, för han har mycket att göra, och då kan det bli en klumpsumma på fyra–fem möten per gång. Det är väl det som de har reagerat på.

Bostadstillägget har andra regler

För sedan kom smällen. I brevet från Försäkringskassan från den 30 september 2022 står att: ”Du har fått ersättning som du har inte rätt till”. Jeanette får veta att hon ska betala tillbaka 11 100 kronor som betalats ut i bostadstillägg.

– Det är ju väldigt mycket pengar för mig. Jeanette är också upprörd över att det står att myndigheten har anledning att tro att hon ”har haft goda skäl att förstå att utbetalningen var felaktig” eftersom hon velat göra rätt hela tiden.

– Jag sa ju det till dem, att jag har kontaktat Försäkringskassan vid tre tillfällen och de har sagt att jag inte behöver göra det så länge det ryms inom åttondelen.

– Då tyckte Försäkringskassan att varje gång som jag har fått bostadstillägg så står det i en och en halv sida myndighetstext, där någonstans står det ”Tänk på att anmäla om du får ändrad inkomst”. Det läste ju jag, och jag reagerade inte på det eftersom jag kontaktat Försäkringskassan innan och de sa att det inte gällde mig.

Oklara besked gav återbetalningskrav

Det handlar om oklara besked från myndigheten, och i slutändan är det något som kommer stå Jeanette dyrt. Det som betalts ut för mycket under tre års tid ska betalas tillbaka under ett år. Återbetalningskravet ligger på 940 kronor i månaden.

År 2023 blir ett slags omöjligt år ekonomiskt för Jeanette. En del av ersättningen för levnadsomkostnader och hög hyra som hon får av Försäkringskassan ska också betalas tillbaka till just Försäkringskassan.

Ökad utgift – samma inkomst

Samtidigt ser Jeanette ingen möjlighet att öka sin inkomst. Hon vågar inte ta emot arvode för några av sina samhällsnyttiga uppdrag framöver.

– Hade jag fått beskedet redan från början, när jag tog uppdraget i inflytanderådet, så hade jag avstått arvode. Det är i rehabiliteringssyfte och för återhämtning som jag gör detta. Inte för att få in pengar. Det är 435 kronor per möte innan skatt så det är inte jättemycket pengar det rör sig om varje månad.

Det känns precis som om det är skottpengar på oss nu.

För Jeanette Andersson ger det hela en bitter eftersmak.

– Man känner sig väldigt liten när myndigheterna är på jakt. Det känns precis som om det är skottpengar på oss nu, säger hon.

Påverkar de här turerna med Försäkringskassan ditt mående?

– Det gör det ju. Man blir ju väldigt stressad. ”Hur ska det gå med ekonomin?” och hela det köret.

– Det är inte nog med det. På tre ställen i det här kravet så står det att ”har goda skäl att anse att du har insett att du fått för mycket pengar av oss”. Jag är en person som lever med psykisk ohälsa. Tänk om jag hade varit inne i ett skov och så står det vid tre tillfällen att ”du försökt lura oss”!

Hur ska det gå med din ekonomi?

– Det är ju en fråga där man får se. De var snälla och väntade med återbetalningsplanen till i december (år 2022, redaktionens anmärkning). Men det är ändå ett år med 940 kronor mindre i månaden.

Men klarar du hyran?

– Är det så att jag inte kan betala någon månad så får det ju gå till Kronofogden, och så får de räkna ut hur mycket jag kan betala varje månad. Jag har ju andra räkningar som måste betalas också.

Föreningslivets närverk håller Jeanette uppe

Man kan säga att det är arvodena för ideella uppdrag som stjälpt Jeanettes privatekonomi för ett års tid, men samtidigt säger hon att föreningslivets nätverk är det som håller henne uppe i den svåra situationen.

– Jag har föreningar i ryggen som kan stötta mig. Men de som sitter själva hemma och inte vet vart de ska vända sig någonstans, det måste ju vara ett helvete för dem, säger hon.

Text Anna Morin Foto Revansch