Vårbudget med få satsningar på psykisk hälsa

Regeringen har presenterat sin vårbudget. Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, kommenterar att organisationen förväntat sig fler insatser på psykisk hälsa-området och arbetet med brukarinflytande. Tillskjutna medel till vård och skola välkomnas.

Karin Schulz blir suicidsamordnare

Regeringen tillsätter en nationell samordnare för självmord. Det blir Karin Schulz som ska stärka samhällets förmåga att förebygga självmord.