Livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa kartläggs

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, har inlett arbetet med en årlig rapport om livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.

I höst, på världshälsodagen för psykisk hälsa den 10 oktober, släpper NSPH för första gången en rapport om livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa. Planen är att rapporten ska bli årligen återkommande.

I år fokuserar NSPH på hur den ekonomiska situationen ser ut. NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Enkäten för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga som ligger till grund för rapporten är öppen för svar till den 29 februari.

 

Text Anna Morin Foto Pixabay