Ny nationell stödlinje för psykisk hälsa välkomnas av brukarrörelsen

I år öppnas en dygnet-runt-öppen nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention, meddelar regeringen. Den första varianten startade för över 20 år sedan på initiativ av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras brukarorganisationer.

Regeringen inrättar en nationell stödlinje inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Stödlinjen ska vara öppen dygnet runt och tjänsten ska utgöras av telefon- och webbaserade stödinsatser utan kostnad för den enskilde.

Vi ser det som en ytterst viktig markör att staten tar ett övergripande ansvar.

Brukarorganisationer positiva

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, välkomnar regeringens besked, liksom paraplyorganisationerna NSPH och Funktionsrätt Sverige.

– RSMH var med och initierade hjälplinjen 2001 som ett projekt tillsammans med ett antal andra brukarorganisationer. Civilsamhället har, på flera håll, initierat viktiga alternativ och komplement under de senaste åren i hjälplinjens frånvaro, men behoven för liv och hälsa är stora och berör så många, särskilt utsatta grupper. Vi ser det som en ytterst viktig markör att staten nu tar ett övergripande ansvar, säger Selene Cortes, kanslichef på riksförbundet RSMH, i en kommentar.

Linjen öppnas för drabbade, anhöriga och närstående

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten 22 miljoner kronor för att via en utvald aktör inrätta den nationella stödlinjen, med syfte att erbjuda ett professionellt och anonymt samtalsstöd till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt till anhöriga och närstående.

– För personer som är i akut psykisk kris eller befinner sig i en svår livssituation kan det vara avgörande att stöd finns tillgängligt. Det gläder mig därför mycket att regeringen idag beslutat att inrätta en nationell stödlinje där legitimerad personal, dygnet runt, alla dagar i veckan, ska erbjuda samtalsstöd och kunna lotsa personer vidare vid behov, säger socialminister Jakob Forssmed på Socialdepartementets pressträff.

Enligt ministern är ambitionen är att hjälplinjen ska nå ut brett och att den ska fungera som ett komplement till regionernas hälso- och sjukvård. Linjen kan inrättas redan i höst.

Text Anna Morin Foto Pixabay

Relaterade artiklar