Psykiatriambulans: Vision blev verklighet

Idag är team med psykiatriambulans etablerade i storstadsregionerna. Men så har det inte alltid varit. Revansch har pratat med mannen som vågade drömma om en framtid med en ny typ av akutsjukvård.

Drömmen om en psykiatriambulans formulerades av Jan-Olof Forsén redan år 2008, då han var förbundsordförande för RSMH. På ledarplats i Revansch skriver han tillsammans med RSMH:s kanslichef under rubriken »Ambulanspsykiatri istället för poliser!«. Jämförelser görs med bemötan det av personer som blir akut somatiskt sjuka i hemmet eller ute på gatan, där ambulanspersonal kan sätta igång en behandling direkt. Man frågar sig varför polisen ska kopplas in vid sjukdomsfall över huvud taget.

Varför kommer inte ett sjukvårdsteam med erfarenhet av att prata med människor som lider av psykisk ohälsa till platsen?

»Vi har från RSMH:s sida ingen förståelse för varför man skapar ett sådant system för akut omhändertagande av personer som sviktar psykiskt. Varför kommer inte ett sjukvårdsteam med erfarenhet av att prata med människor som lider av psykisk ohälsa till platsen? Varför sätter man inte en ära i att påbörja behandling på insjuknandeplatsen? Varför skickar man istället polis, ofta uniformsklädd, att inför ögonen på oinsatta åskådare ›släpa‹ patienten till en polisbil?«

»Ambulans för kropp och själ«

Idag säger Jan-Olof Forsén att han inte minns ledartexten i detalj, men att han minns att han var först med uttrycket ambulanspsykiatri, och sedan psykiatriambulans.

– Jag tyckte det var viktigt. Jag myntade ordet för att föra samman det med övriga vården, ambulans för både kropp och själ, säger Jan-Olof Forsén.

Snart har det gått 15 år sedan idén formulerades. Numera görs det satsningar på psykiatriambulanser i vissa svenska regioner. Det finns statliga medel till det, liksom till annan upprustning av akutsjukvården vid psykisk ohälsa, vilket Revansch har uppmärksammat på nyhetsplats i år. Det gör Jan-Olof Forsén glad.

– Det är roligt att det händer saker! säger han.

Vision om vård utan polis

I framtiden ser Jan-Olof en vårdform utan polishämtning. Därmed skulle samhället slopa en insats som skapar trauman och till och med har slutat med dödsfall några av de gånger som polisen tagit till vapen. Han tycker att alla regioner borde satsa på psykiatriambulans. Inte minst då man i flera fall »kan mota Olle i grind« om man är ute i god tid.

– De vanliga ambulanssjukvårdarna gör ju mer och mer grejer inne i ambulansen, och på vägen, och de har kontakt med vården – så där finns det stora möjligheter att utveckla det hela, säger Jan-Olof Forsén och fortsätter:

– Det som händer med självvald inläggning nu, det är också bra. Det preventiva är viktigt.

Artikeln är tidigare publicerad i Revansch nummer 4/2022.

Text Anna Morin Foto Wikipedia Commons