”Höj ambitionen för psykisk hälsa, regeringen!”

RSMH vill att den nya visionen för psykisk hälsa och suicidprevention i Sverige skrivs om. Det krävs mer ambitiösa mål, prioriteringar och krav på samverkan med brukare och patienter för att lyckas med det som borde vara målet: en god psykisk hälsa för hela befolkningen.