Gemenskap med mening

LEDARE. De flesta av oss vet hur ensamhet både kan ge en känsla av frihet och egen tid, och vara ett ledsamt tillstånd där allt känns sämre när det inte finns någon att dela upplevelsen med.

”Lyssna till barn och unga när Sis stöps om”

Barn och unga som placeras på särskilda ungdomshem lider ofta av psykisk ohälsa. Samtidigt får många av dem inte den vård och stöd de behöver. En undersökning som Socialstyrelsen har genomfört vid Sis-hem visar att 71 procent av de boende har minst en fastställd psykiatrisk diagnos. En helhetssyn på barnens hälsa måste vara utgångspunkt i regeringens utredning av Statens institutionsstyrelse, skriver företrädare för Riksförbundets för Social och Mental Hälsa, RSMH.

”Lägg ned Statens institutionsstyrelse och ersätt de drabbade”

Lägg ned Statens institutionsstyrelse och ge barn som utsatts för övergrepp på Sis en formell ursäkt och skadestånd. Det kräver föreningen sistjejer i en debattartikel i tidningen Revansch. Sistjejers vice ordförande Louise Neo skriver att: ”Jag ett av dessa många barn som har överlevt statens våld, inte vård, och bär på stora trauman som är svårläkta.”