Riksdagspartierna om funktionsrätt i Europa

Sju av åtta av de svenska riksdagspartier vill förstärka EU-lagstiftningen för likabehandling, samt stärka förutsättningarna för funktionsrättsorganisationer att delta i EU:s demokrati och i lagstiftningsprocesser. Det är bara SD som är emot. Det visar en enkät från Funktionsrätt Sverige inför EU-valet.

Det är Sverigedemokraterna som skiljer ut sig när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Partiet vill inte förstärka EU-lagstiftningen för likabehandling, till skillnad från övriga partier i den svenska riksdagen och EU-parlamentet.

Olika syn på organisationer för funktionsrätt

SD är det enda av de svenska partierna som inte vill stärka förutsättningarna för funktionsrättsorganisationer att delta i EU:s demokrati och i lagstiftningsprocesser. Liberalerna lyfter däremot vikten av att EU varje år betalar ut ett bidrag till föreningar för funktionsrätt och icke-statliga organisationer.

Sammanfattningsvis svarar fem partier i linje med den europeiska funktionsrättsrörelsen på enkäten: C, L, M, MP och V.

Fakta

Enkät inför EU-valet från Funktionsrätt Sverige

 

Text Anna Morin Foto Pixabay