Samband finns mellan ekonomisk utsatthet och social isolering

För den med knappa ekonomiska marginaler kan dörren vara stängd till sociala aktiviteter. Extra pengar kan bryta social isolering men också minska antalet dagar i den psykiatriska heldygnsvården. Selene Cortes, kanslichef på RSMH, delar bilden att personer med längre perioder av psykisk ohälsa riskerar att bli utanför på grund fattigdom.

Revansch har tidigare rapporterat om en omtalad svensk studie vid Socialhögskolan i Stockholm från 2014. Där fick hundra personer 500 kronor extra i månaden utan att deras försörjningsstöd minskade. Deltagarna hade psykosdiagnos och efter ett halvår med ekonomiskt tillskott fick de mindre symtom av depression, ångest och social isolering.

Pengarna användes till olika saker: sociala aktiviteter med andra, egen konsumtion och mer långsiktiga investeringar. Efter ett drygt halvår med extrapengarna gick antalet dagar i sluten psykiatrisk vård ned med totalt 33 procent i gruppen. Ett annat resultat var en positivare självbild hos deltagarna.

Vinterjackor till barnen eller ett busskort kan bli stora utgifter.

Risk för isolering

RSMH:s kanslichef Selene Cortes säger att privatekonomin för den som drabbas av långvarig psykisk ohälsa lätt blir ansträngd, och att många blir beroende av sparade pengar om det ens finns eller anhörigas bidrag. Det finns tak i Försäkringskassans ersättningar som försämrar ekonomin för den som haft ett jobb, och för den som inte kvalat in i trygghetssystemen är det ännu tuffare.

– Vinterjackor till barnen eller ett busskort kan bli stora utgifter man inte klarar av, säger Selene Cortes.

Hon säger att det ibland finns aktiviteter utan kostnad som man missar på grund av att bussresan kostar för mycket. Då kan omgivningen tro att det är den psykiska funktionsnedsättningen som får en person att stanna hemma, när det egentligen är ekonomin.

I lokalföreningarna kan vi möta människor och se till att de behåller sin stolthet och värdighet.

– Då blir du isolerad och betraktad som en enstöring. Är du inte delaktig under en lång tid så kan det hända att folk slutar fråga efter dig. Och du själv börjar kanske skämmas över slitna kläder och hur det ser ut hemma, säger Selene Cortes och
fortsätter:

– Den stora utmaningen med psykisk hälsa ur ett samhällsperspektiv är att kunna behålla sin stolthet som människa. Det kan försvinna på två sekunder på grund av stigma och fördomar. Men i lokalföreningarna kan vi möta människor och se till att de behåller sin stolthet och värdighet. Det är grunden till allt.

Mänsklig rättighet

RSMH har en hel del gratisaktiviteter, och verksamhet för en låg kostnad. De större systemfelen behöver också ses över, anser Selene Cortes, till exempel antalet sjukdagar och samspel mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

– Vi behöver helt klart prata om människors behov på ett annat sätt, på ett bredare sätt. Det handlar inte bara om att ha tak över huvudet och mat. Sociala sammanhang är också en mänsklig rättighet där samhället måste ta ansvar, säger Selene Cortes.

Text Anna Morin Foto Jenny Thörnberg