Elever i Malmö med psykisk hälsa på schemat

I Malmö har ett program testats där gymnasieelever får lära sig mer om psykisk hälsa, samt diskutera och prata om känslor. Tre elever som gått programmet är Auma, Lennox och Tias vid Universitetsholmens gymnasium.

YAM står för Youth Aware of Mental Health och är ett program för skolelever för att öka kunskapen om psykisk hälsa. Revansch har träffat tre ungdomar som gått programmet på Universitetsholmens gymnasium i Malmö. Under tre veckor träffade klassen två instruktörer i sammanlagt fem timmar.

Pratar känslor i smågrupp

Ingen av eleverna tyckte att det var svårt att öppna sig inför klassen och att prata om känslor, det hjälpte också att de var uppdelade i smågrupper. På frågan om skolan kan hjälpa till med psykisk ohälsa svarar eleverna att det kan den.

– Men personen måste också själv vilja ta emot hjälp, säger Lennox Bäckman.

Auma Mbago berättar om en kompis som mådde dåligt och det tog en hel sommar innan gänget fick veta hur det egentligen var, att hen inte försökte undvika kompisarna utan mådde dåligt. Det tog lång tid för kompisen att klämma ur sig det.

Att bara fråga hur det är, när man tror att någon mår dåligt kan vara ett sätt att börja närma sig, säger Tias Casella Kiiskinen och fortsätter:

– Men ibland är det svårt att förstå vad det är.

Eleverna berättar att YAM-instruktörerna lät alla delta på eget initiativ, då kan det hända att vissa sitter tysta nästan alla gånger och andra pratar desto mer. Gapet mellan grupperingar minskades när man fick kontakt med dem man vanligtvis inte brukar prata med.

Lyhörda för psykisk ohälsa

På skolan märker Auma, Lennox och Tias av psykisk ohälsa genom hur elever beter sig, vissa pratar jättemycket och visar sig överdrivet självsäkra för att de egentligen känner sig ensamma eller vill bli omtyckta. Andra drar sig undan, blir mer avstängda. Men gruppen är enig om att det är mer accepterat idag att må dåligt och det är något som de flesta känner till.

Alla tre tycker att man hade behövt den här informationen tidigare, redan på lågstadiet. Är man van att prata känslor hemma så hjälper det, annars tror de att det kan vara försent att börja i gymnasiet. Samtalen hade gärna fått fortsätta eftersom det är skönt att prata ut med varandra. Ämnen som man alltid borde prata om är sociala normer, känslor och om att hantera stress.

Programmet kan byggas ut

YAM vill öka kunskapen men också främja diskussion och utveckla färdigheter för att möta livets svårigheter. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder. I Malmö är det nytt och startade 2023. Det finns en förhoppning att alla gymnasieelever i staden som börjar årskurs 1 ska få ta del av YAM så småningom.

Fakta: yam

  • Rättigheterna till YAM ägs av Mental Health in Mind International AB, MHiM, ett forsknings- och utvecklingsföretag som startats med stöd från Karolinska Institutet Innovations AB.
  • Företaget MHiM delägs av Karolinska Institutet Holding AB och forskarna som tagit fram YAM.
  • YAM står för Youth Aware of Mental Health.
  • Insatsen finns i flera skolor runt om i Sverige och EU.

På bilden: Tias Casella Kiiskinen och Lennox Bäckman. 

Text Revansch Foto Revansch