Miljoner till ideella föreningar för att bryta ofrivillig ensamhet

Riksförbundet för social och mental hälsa är en av tre ideella aktörer som får det högsta statsbidraget, 3,3 miljoner kronor, för insatser mot ofrivillig ensamhet 2024. Fler hundra föreningar får stöd till aktiviteter och mötesplatser. Totalt delas 98 miljoner ut.

Nu har Socialstyrelsen beslutat vilka aktörer ur civilsamhället som ska genomföra den särskilda satsningen med syfte att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet och isolering i samhället. Beslutet om fördelning för 2024 togs den 15 april.

880 ansökningar hade inkommit och ungefär hälften beviljades medel. Totalt 98 miljoner kronor har fördelats.

Pengar till gemenskap

Statsbidraget går till ideella föreningar, församlingar och trossamfund samt stiftelser utan vinstintresse i civilsamhället. Pengarna får användas till att  ordna aktiviteter som bidrar till gemenskap och stimulans, skapa mötesplatser samt insatser som sänker tröskeln för fler att delta i ideella verksamheter.

De högsta beloppen gick till RSMH, Stockholms Stadsmission och Frälsningsarmén. De tre organisationerna får ett stöd på vardera 3,3 miljoner kronor för att bryta och förebygga ofrivillig ensamhet under året.

Text Anna Morin Foto Pixabay