Vårbudget med få satsningar på psykisk hälsa

Regeringen har presenterat sin vårbudget. Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, kommenterar att organisationen förväntat sig fler insatser på psykisk hälsa-området och arbetet med brukarinflytande. Tillskjutna medel till vård och skola välkomnas.

När regeringen presenterar sin ekonomiska vårproposition för 2024, med tillhörande vårändringsbudget, så ingår ytterligare medel till sjukvård och skola. Det välkomnas av NSPH liksom satsningar på arbetet för unga som varken arbetar eller studerar, där unga med psykisk ohälsa ofta är överrepresenterade.

– Samtidigt hade vi på NSPH förväntat oss fler insatser på psykisk hälsa-området och arbetet med brukarinflytande, säger NSPH:s ordförande Conny Allaskog i en kommentar.

Vi behöver få rimliga villkor för att kunna bidra.

NSPH skriver att vårbudgeten upplevs som ljummen. Man framför att offentliga aktörer pratar allt mer om vikten av brukarinflytande och att patient-, brukar- och anhörigorganisationerna ska delta i arbetet.

– Det är bra och viktigt – men då behöver vi också få rimliga villkor för att kunna bidra. Regeringen behöver öka statsbidragen till våra organisationer, kommenterar Conny Allaskog.

På bilden: Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar vårändringsbudgeten 2024.

 

Text Anna Morin Foto Skärmdump/Regeringskansliets pressträff