Skolsköterskor ska bli bättre på mensvärk

Inom kort finns en standard för hur skolsköterskor kan handlägga smärtsamma menstruationer. Till våren avslutas ett treårigt nationellt projekt som har utvecklat en standardiserad
hälsoplan för elevhälsan.

Projektet drivs med stöd från Skolsköterskornas riksförening. Målet är att minska smärta hos eleverna genom att göra vården bättre och mer enhetlig.

Till Dagens Nyheter säger gymnasieeleven Filippa Engvall att skolan borde ta större ansvar för att informera om mens: »Jag skulle vilja att vi pratar om mens som vi pratar om geografi och matte, något alla bara behöver veta om. Det ska vara öppet och inget att skämmas för.« Hon går på Nicolaiskolan i Nyköping, vars skolsköterska deltar i projektet.

Revansch har tidigare rapporterat om forskning som visar att depression är vanligt hos kvinnor med svår PMS, så kallat premenstruellt dysforiskt syndrom, PMDS. PMS drabbar över 70 procent av alla med mens och man räknar med att tre till fem procent lider av den mer allvarliga formen PMDS.

Text Anna Morin Foto Pixabay