Etikett: mens

Skolsköterskor ska bli bättre på mensvärk

Inom kort finns en standard för hur skolsköterskor kan handlägga smärtsamma menstruationer. Till våren avslutas ett treårigt nationellt projekt som har utvecklat en standardiserad hälsoplan för elevhälsan.