Etikett: skola

Elevers psykiska hälsa påverkar betygen

Barn och unga med psykiatriska diagnoser presterar generellt sett sämre i grundskolan, men det finns stora variationer mellan könen och olika funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie om att växa upp och klara skolan med psykisk ohälsa.