Etikett: skola

Ny rapport om hur fler ska slutföra skolan

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, har gjort en kartläggning och släpper nu en rapport om hur skolor kan få fler att fullfölja sina studier. Att stärka arbetet för elevers psykiska hälsa och sociala situation är ett par av förslagen.

Skolsköterskor ska bli bättre på mensvärk

Inom kort finns en standard för hur skolsköterskor kan handlägga smärtsamma menstruationer. Till våren avslutas ett treårigt nationellt projekt som har utvecklat en standardiserad hälsoplan för elevhälsan.

RSMH vill främja elevers närvaro i skolan

Framgångsfaktorer hos skolor som lyckas med att öka elevernas skolnärvaro kartläggs just nu av RSMH. Man ser att frånvaron ökar generellt och vill få korn på vad som får elever att kunna och vilja fullfölja studier.

Elevers psykiska hälsa påverkar betygen

Barn och unga med psykiatriska diagnoser presterar generellt sett sämre i grundskolan, men det finns stora variationer mellan könen och olika funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie om att växa upp och klara skolan med psykisk ohälsa.