RSMH vill främja elevers närvaro i skolan

Framgångsfaktorer hos skolor som lyckas med att öka elevernas skolnärvaro kartläggs just nu av RSMH. Man ser att frånvaron ökar generellt och vill få korn på vad som får elever att kunna och vilja fullfölja studier.

Hos Riksförbundet för Social och Mental hälsa, RSMH, pågår en kartläggning och analys av skolors arbete med att främja skolnärvaro och förebygga frånvaro. RSMH har noterat att samtidigt som en större andel unga vittnar om psykisk ohälsa, så verkar antalet elever med problematisk skolfrånvaro också bli fler.

I en artikeln på sajten elevhälsan.se berättar projektledare Gunnar Villevinge att RSMH vill lyfta det som funkar.

– Det här är framgångsfaktorer som många fler skolor kan få ta del av och lära av, säger Gunnar Villevinge och fortsätter:

– Men det finns också utvecklingsområden som vi vill peka på, sådant som gör att skolornas arbete på sikt kan bli ännu bättre för att främja skolnärvaro.

Likheter och olikheter

Projektet heter FATTA och tillsammans med RSMH medverkar två utvalda gymnasieskolor och en grundskola i Stockholms län. Det finansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.

– Genom att vi träffar företrädare från olika skolor ser vi också att det både finns likheter och olikheter med hur skolorna arbetar med området, säger Gunnar Villevinge till elevhälsan.se.

Ambitionen är att arbetet hösten 2023 ska leda till ett genomförandeprojekt, som ska stärka ungas möjligheter att fullfölja studier och motverka studieavbrott.

Text Anna Morin Foto Pixabay

Relaterade artiklar