Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress, rapporterar Försäkringskassan i oktober 2023. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall, och det är stressrelaterade sjukfall som är vanligast.

Psykisk ohälsa är den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro från jobbet i en rad ekonomiskt utvecklade länder, däribland Sverige. Men det som blivit vanligare över tid är inte diagnoser som exempelvis schizofreni, utan stressrelaterad psykisk ohälsa som utmattningssyndrom.

Stressrelaterade sjukskrivningar har aldrig tidigare varit så många till antal för både kvinnor och män, både för startade och pågående sjukfall, skriver Försäkringskassan.

Text Anna Morin Foto Pixabay