Etikett: Försäkringskassan

Förslag på begränsad sjukförsäkring

En statlig utredning föreslår en återgång till en mer begränsad sjukförsäkring. Bland annat ska de tuffare kraven för sjukpenning efter dag 180 återinföras. ”Fattigdom främjar fortfarande inte hälsa”, kommenterar Jenny Wetterling, intressepolitiskt ansvarig på RSMH.

Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress, rapporterar Försäkringskassan i oktober 2023. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall, och det är stressrelaterade sjukfall som är vanligast.

Prisad tandläkare lurade hemlösa

Genom att utnyttja utsatta patienter har firman en tandläkarfirma i Stockholm fått tillgång till försäkringskassepengar. Det avslöjar tidskriften Socialpolitik. Firman har tidigare prisats för insatser för hemlösa, och det är drabbade som vittnar om personliga tragedier.

Ideella uppdrag om psykisk ohälsa gav återbetalningskrav

Jeanette Andersson i Malmö har sjukersättning och fick besked om möjligheten att vara ideellt aktiv högst fem timmar i veckan, något som hon var noga med att följa. Vad Försäkringskassan inte lyckades förmedla var att arvoden från de ideella engagemangen påverkar beslutet om bostadstillägg. Det har lett till tuffa återbetalningskrav.

Försäkringskassan svarar: ”Det blir svårt för många”

Andreas Pettersson är områdeschef på Försäkringskassan och svarar på Revanschs frågor om information till klienter med sjukersättning. Han säger att det är beklagligt att den som försöker göra rätt men misslyckas tyvärr kan stå inför tuffa återkrav.

Avslagsmaskinen – med röster inifrån Försäkringskassan

I boken Avslagsmaskinen berättar Niklas Altermark om hur Försäkringskassan blivit alltmer byråkratisk och omänsklig. Boken och hans forskning ger upprättelse åt många av dem som trots svår psykisk ohälsa och nedsatt arbetsförmåga nekats ersättning av kassan.

”Oron finns alltid där, det får inte hända något”

BASINKOMST. Idag har personer som lider av psykiska besvär som depression sämre ekonomi än resten av befolkningen. Avslag från Försäkringskassan, minskade resurser till Arbetsförmedlingen och låga ersättningsnivåer skapar oro för många. En av dem är Magdalena Birgersdotter.