Etikett: tvångsvård

Regionala skillnader i tvångsvården 

Det varierar stort hur regionerna arbetar för att undvika att personer ska behöva tvångsåtgärder eller tvångsvård i psykiatrin, enligt en kartläggning från Socialstyrelsen.

Stora brister i psykiatrisk tvångsvård enligt ny rapport

Psykiatrisk tvångsvård upplevs som otrygg och gör att tidigare patienter undviker att söka hjälp igen. Kvinnor upplever tvångsvården som sämre än män. Det är resultaten i en rapport från Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH.