Ny rapport om hur fler ska slutföra skolan

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, har gjort en kartläggning och släpper nu en rapport om hur skolor kan få fler att fullfölja sina studier. Att stärka arbetet för elevers psykiska hälsa och sociala situation är ett par av förslagen.

Skolan kan öka närvaron genom att hjälpa eleverna att själva ta hand om sin psykiska hälsa, bygga relationer med eleverna, samverka brett och involvera vårdnadshavarna. Det konstaterar RSMH i en ny rapport.

Tre skolors arbete

I ett projekt har förbundet kartlagt och analyserat tre skolors arbete med att få eleverna att slutför sina studier. Man har undersökt insatser för att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro.

Skolan kan spela en större roll i elevernas liv.

Såväl elever, lärare, skolpersonal som vårdnadshavare har deltagit i studien och delat med sig av sina erfarenheter och idéer.

– Vi tror att skolan kan spela en större roll i elevernas liv än den gör idag, säger projektledare Gunnar Villevinge och fortsätter:

– Skolorna har delat med sig väldigt generöst till oss, vi har ett enormt underlag till rapporten.

Tillsammans med projektmedarbetare Ellen Nilses presenterade han rapporten den 24 januari på ABF-huset i Stockholm.

Iakttagelser och förslag

RSMH anser att ingen ung person ska behöva avbryta sina studier på grund av psykisk och social hälsa, och att stödet till elever som behöver återgå och avsluta sina studier ska förbättras. Rapporten från RSMH innehåller iakttagelser och förslag för skolor som vill förebygga och åtgärda frånvaro.

Tidigare kartläggningar visar att orsaker till avhopp från skolan kan bero på socialt utanförskap, depression, mobbning, stökig skolmiljö, dåliga hemförhållanden eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, som inte upptäckts.

Fakta

nio tips på att främja skolnärvaro

  • Bygg relationer med era elever
  • Se, lyssna och ta hjälp av eleverna
  • Se individen och var flexibel
  • Stärk elever att ta hand om sin psykiska hälsa
  • Involvera vårdnadshavare – de är en kunskaps- och kärlekskälla
  • Ta hjälp av varandra – samverka för att nå bättre resultat
  • Se, samtala och var överens om målet och vägen dit
  • ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”/”Kunskap, trygghet, trivsel” – bli en skola för alla genom att bottna i skolkulturen
  • Och glöm inte: Du är unik, du kan förändra! Var stolt över dig själv och din förmåga

Källa: ”Försöka lite mer. ESF-studien FATTA – Förtroende, Ansvar, Trygghet, Tid, Acceptans. En förstudie för att främja skolnärvaro: resultat, iakttagelser, förslag.”  

 

Text Anna Morin Foto Anna Morin