Öppna Hjälplinjen igen och rädda liv

Via Hjälplinjen fick människor i kris professionellt stöd. Det räddade liv. Trots det lades Hjälplinjen ner 2020. Det är dags att öppna den igen, skriver representanter för NSPH, Suicide Zero och Funktionsrätt Sverige.

Varje år tar 1 500 människor sitt liv och minst 15 000 försöker. Trots det saknas i dag ett fungerande stöd till människor i kris och deras anhöriga som ges av legitimerad vårdpersonal. Nu är det hög tid att regeringen agerar. Därför startade vi i början av året ett upprop med krav på att återupprätta en nationell hjälplinje som ett komplement till det stöd den ideella sektorn erbjuder.

Varje år tar 1 500 människor sitt liv

Hjälplinjen lades ner 2020

Den 1 januari 2020 lades Hjälplinjen ner. Den gav stöd till människor i psykisk kris och bemannades av legitimerade psykologer. Året före inkom 30 000 samtal till Hjälplinjen, varav endast hälften kunde besvaras.

Trots det uppenbara behovet lades Hjälplinjen ner. Beslutet ledde till en våg av protester och debatterades i riksdagen. Socialutskottets dåvarande ordförande Acko Ankarberg Johansson, idag sjukvårdsminister, var mycket kritisk.

Folkhälsomyndigheten utredde förutsättningarna att starta en ny hjälplinje

Debatten ledde till att Folkhälsomyndigheten fick i uppdrag att utreda förutsättningarna att starta en ny hjälplinje för människor i kris. Förslaget presenterades för regeringen våren 2022. Drygt ett år senare har fortfarande ingenting hänt.

Våra organisationer hoppades på att vårändringsbudgeten skulle ge klarhet om Hjälplinjen. Tyvärr saknas fortfarande besked om finansiering och konkreta förslag om driften framöver. Det är bekymmersamt att besked dröjer när flera av våra medlemsorganisationer nu vittnar om ett allt högre söktryck till sina stödverksamheter.

Inget beslut från regeringen

I ett möte med Socialminister Jakob Forssmed den 21 februari meddelades att regeringen ännu inte landat i hur Hjälplinjen kan drivas. Forssmed försäkrade att frågan inte är bortglömd och att besked kommer. Vi befarar nu att de uttalande ambitionerna bara varit tomma ord från regeringens sida.

Nu är det upp till regeringen att bevisa att de menar allvar

Därför kommer vi fortsätta kräva att regeringen agerar och fattar beslut om att återupprätta Hjälplinjen. Folkhälsomyndigheten har redan tagit fram ett förslag på hur detta ska ske. Nu är det upp till regeringen att bevisa att de menar allvar när de säger att de ska prioritera arbetet med psykisk ohälsa och minska risken för självmord.

Conny Allaskog, ordförande NSPH
Rickard Bracken, generalsekreterare Suicide Zero
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige