Försäkringskassan svarar: ”Det blir svårt för många”

Andreas Pettersson är områdeschef på Försäkringskassan och svarar på Revanschs frågor om information till klienter med sjukersättning. Han säger att det är beklagligt att den som försöker göra rätt men misslyckas tyvärr kan stå inför tuffa återkrav.

Har ni på Försäkringskassan skyldighet att vara tydliga i er information?

– Vi måste vara så tydliga som det går att vara för det är lätt att missuppfatta. Det är inte heller lätt att läsa sig till det själv som enskild person, med lagparagrafer och text som inte är lättillgänglig.

Håller du med om att det kan vara kränkande för den som försöker göra rätt att det står i beslutet om återbetalning att personen ”haft goda skäl att förstå att utbetalningen var felaktig”?

– Det är en balansgång att uttrycka sig på ett tydligt sätt men ändå försöka göra det på ett okej sätt. Du har ett ansvar som enskild person att ta reda på saker, men har man ringt in och frågat och fått information och tolkat det så, så är det klart man tror det gäller. Det är beklagligt tycker jag.

Det kan vara fall där vi ser att vi gjort fel men personen borde ha förstått, och då kan man bli återbetalningsskyldig.

Om det var omedvetet att ta emot fel ersättning, kan man slippa återbetalningen?

– Nej, det är det bekymmersamma. Det kan vara fall där vi ser att vi gjort fel men personen borde ha förstått, och då kan man bli återbetalningsskyldig. Det drabbar ju den enskilde om man försöker göra rätt, så är det väldigt beklagligt.

Enligt det nya regelverket har man bara ett år på sig för att betala tillbaka, hur ska en person med sjukersättning ha råd?

– Det blir svårt för många människor.

Det är en väldigt tuff lagstiftning.

Blir det så att ni som myndighet ibland bidrar till ökad oro och psykisk ohälsa?

– Vi vet ju att det är stränga och krångliga regler, speciellt när det gäller sjukersättningen. Det är en väldigt tuff lagstiftning, det har vi påtalat för flera år sedan för dåvarande regering. Att vi ser att det får konsekvenser för enskilda.

– Som enskild person har du ansvar att ta reda på saker och ting. Är du i en utsatt situation och lider av psykisk ohälsa eller annat, då är det inte lätt att driva sina egna ärenden och få rätt på all information.

– Vi tar ju till oss de här fallen där vi brustit i information eller varit otydliga. Vi försöker jobba på vår tydlighet både i brev och när vi talar med folk på telefon och i självbetjäningstjänster. Det gynnar ju alla om det är begripligt, det vi ska hjälpa till med och besluta om, säger Andreas Pettersson.

Han bekräftar också att arvodesnivån vid ideella uppdrag är inte avgörande för sjukersättningen, men den sammanlagda inkomsten är avgörande vid bostadstillägg.

Text Anna Morin Foto Anna Morin