Framgångsrik behandling över telefon

I liten skala har en världsunik pilotstudie genomförts i Västmanland. Den visade att psykologisk behandling via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin.

Region Västmanland har genomfört en pilotstudie där psykologer har ringt upp de äldre vid fyra tillfällen under en månad och genomfört beteendeaktivering.

– Det är en metod för att få de äldre att bryta sin isolering på ett ”coronasäkert” sätt, säger Johnny Pellas, ansvarig psykolog och doktorand vid centrum för klinisk forskning vid vuxenpsykiatrin i Region Västmanland.

– Vi såg att det fanns ett behov av att behandla äldre över 65 år med depression som isolerade sig under pandemin. De var svåra att nå och behandla via internet. Tidigare studier har visat att äldre personer föredrar psykologisk behandling mot depression framför läkemedelsbehandling.

41 personer deltog

Johnny Pellas berättar att det i studien medverkade 41 personer uppdelade i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick stå på väntelista och genomgå behandlingen fyra veckor senare än behandlingsgruppen. Syftet var att få de äldre att komma i gång med aktiviteter som kändes viktiga, meningsfulla och lustfyllda. Det kunde till exempel handla om att ta kontakt med vänner per telefon eller om att idrotta på egen hand. Psykologsamtalen pågick mellan 30 minuter och en timme med varje person.

Hemskickat material

Mentala bilder användes för att öka motivationen eftersom det enligt kliniken är väl känt att det för många deprimerade kan vara svårt att uppbringa den energi och motivation som krävs för att genomföra aktiviteter. De äldre fick också individualiserat material hemskickat och de fick göra självskattning varje vecka.

– Av de tolv personer, av arton tillfrågade, som svarade på utvärderingen efteråt var alla utom en person antingen ganska nöjda eller mycket nöjda. Depressionen hade sjunkit hos personerna i bägge grupperna, säger Johnny Pellas.

Hoppas på större studier

Studien är ett internationellt samarbete med forskare från Australien och Tyskland och är den första i sitt slag med att studera telefonbaserad psykologisk behandling mot depression hos äldre under en pandemi.

– Vår förhoppning är att kunna göra fler och större studier bland äldre i den här metoden i fortsättningen, avslutar Johnny Pellas.

Text Carin Aissa Nabseth Foto Region Västmanland