Etikett: vetenskap

”Brist på jämställdhet ger utbrända kvinnor”

Sjukskrivningarna för utmattningssyndrom har under de senaste tio åren ökat lavinartat och det är framför allt kvinnor som drabbas. Varför blir vi sjuka och vad behöver vi för att läka? Det undersöker hjärn- och minnesforskaren Hedvig Söderlund i sin nya bok.

Många män avstår från att söka vård

Många män med psykisk ohälsa söker inte vård för sina symtom. Bristande kunskap och negativa attityder är några av skälen. Det visar en färsk avhandling från Göteborgs universitet.

Elevers psykiska hälsa påverkar betygen

Barn och unga med psykiatriska diagnoser presterar generellt sett sämre i grundskolan, men det finns stora variationer mellan könen och olika funktionsnedsättningar. Det visar en ny studie om att växa upp och klara skolan med psykisk ohälsa.

Framgångsrik behandling över telefon

I liten skala har en världsunik pilotstudie genomförts i Västmanland. Den visade att psykologisk behandling via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin.