Etikett: psykologisk behandling

I konstateljén kan man vila i flowet

På Sahlgrenska i Göteborg finns en konstateljé där patienter i psykiatrins heldygnsvård är fria att skapa. Trots nedläggningshot och sparkrav kunde ateljén bli permanent verksamhet 2018 efter att patienter, personal och anhöriga sagt sitt. Upphovsperson till fristaden är konstnären och skötaren Stefan Karlsson.

Framgångsrik behandling över telefon

I liten skala har en världsunik pilotstudie genomförts i Västmanland. Den visade att psykologisk behandling via telefon gav minskad depression hos äldre under pandemin.