Barn har rätt – till skola, respekt och bara vara

LEDARE. Revansch nummer 3, 2023.
Men kom igen vuxenvärlden! Nyligen gick självaste generaldirektören för Skolverket ut på DN debatt med budskapet att »Svenska skolan är inte en skola för alla«.

Inläst version nedan. Produceras med stöd av MTM:

Generaldirektör Peter Fredriksson kan utifrån Skolverkets granskningar se att man inte klarar att kompensera för elevernas olika förutsättningar, och att socioekonomisk bakgrund har blivit allt viktigare för resultaten. Att stödjande åtgärder sätts in för sent och ibland inte alls. Så medan somliga får en bra skolgång och god utbildning rasar många igenom och hamnar utanför.

Medieprofilen och författaren Frida Boisen säger på sidorna för ung kultur i Revansch att »Vi har en skola för friska«. Hon medverkar eftersom hon tillsammans med dottern Tilda har skrivit om att vara anhörig till respektive tonåring med allvarlig psykisk ohälsa. Tilda Boisen konstaterar också att det saknas anpassning och flexibilitet i dagens skola, stöd utifrån barnens behov för att kunna lära och må bra tillsammans. Så kom igen!

Barn och unga i Sverige är engagerade i samhällsfrågor och hälften är ideellt aktiva på fritiden. Revansch kikar närmare på hur RSMH har organiserat unga genom tiderna, läs mer om det på temasidorna.

I Revansch kan du läsa porträttet med den underbara komikern Marika Carlsson. Hennes föreställning »Smalast när man dör vinner« turnerar runt i landet under hösten.

Anna Morin, chefredaktör Revansch

Text Anna Morin Foto Karin Boo