Välkommen till Revansch som webbtidning!

Revansch blir digital och chefredaktör Anna Morin hälsar nuvarande och nya läsare välkomna till webbtidningen.

För 43 år sedan lanserade RSMH tidningen Revansch. En av de första i redaktionen berättar för mig att de fick förklara namnet för både politiker och personal på dåtidens mentalsjukhus. Att det var en personlig revansch redaktionen syftade på, och inte en vilja att hämnas på dem som en gång i tiden ordinerat vård bakom låsta dörrar… Jag anar att det fanns en viss nervositet hos läkare och andra makthavare.

Det finns mycket att ta revansch på.

Oavsett syftning är det ett namn som håller. Det finns mycket att ta revansch på och förbättra i samhället, och mycket att återerövra för den som någon gång brottats med en allvarlig psykisk ohälsa.

Nu tar Revansch steget ut i den digitala världen. Jag ser stora möjligheter att nå fler läsare än tidigare, vilket är väldigt roligt. Samtidigt satsar vi på en vassare form, mer debatt och längre reportage och intervjuer.

Att psykisk hälsa, sociala faktorer och samhällets utformning hänger ihop.

Idén med Revansch lever kvar sedan 1980. Att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ska komma till tals. Att göra journalistik som granskar för RSMH-medlemmarna viktiga frågor. Vi skildrar hur livet kan vara i dagens samhälle för den som har en psykiatrisk diagnos eller den som någon gång i livet behöver stöd för sin psykiska ohälsa.

Journalistik utifrån att psykisk hälsa, sociala faktorer och samhällets utformning hänger ihop. Precis som att det inte går att dela upp kropp och själ med vattentäta skott, det hänger ihop.

Att prata om psykisk ohälsa och återhämtning är ett återkommande tema i Revansch. Offentliga personer berättar om sin situation i avdelningen Porträttet för att fler ska både orka och våga diskutera sin situation. En av dem vi intervjuat senaste året är skådespelaren Ewa Fröling, ”alla går sönder någon gång” säger hon.  Boxaren Antony Yigit, bland annat känd från teveprogrammet Elitstyrkans hemlighet, kopplar sin ångest och ätstörning till hur elitidrotten är organiserad, och till hur vi alla i samhället lär oss se på våra kroppar. Influencern Therése Lindgren talar om friskfaktorer som husdjur och terapi, och att hon mår bra av att skriva och sprida samhällsengagemang via Youtube.

Det finns fattigdom som begränsar tillgången till bredband i hemmet.

Papperstidningen lever kvar och kommer ut med fyra nummer per år. Tidskrifter som Revansch har fortfarande en stor andel läsare av pappersversionen jämfört med dagstidningar.

Hos RSMH finns medlemmar som inte använder internet. Orsakerna är flera.  Ålder och brist på arbetslivserfarenhet kan vara två av dem. Det finns fattigdom som begränsar tillgången till bredband i hemmet och smarta telefoner. Det är inte acceptabelt att personer med psykisk funktionsnedsättning inte har en plats i arbetslivet. Att sjukersättningen knappt täcker vardagsbehovet är inte heller rätt, eller att wifi inte ingår i normen för försörjningsstöd.

Tidningen Revansch fortsätter följa de ekonomiska frågorna och mycket annat inom kultur, hälsa, vård, forskning, politik och livsberättelser, nu både på print och på webben.

God läsning!

Anna Morin, chefredaktör Revansch

Text Anna Morin Foto Karin Boo