Vi satsar framåt med unga i fokus

Unga vill ha, behöver och har rätt till kunskap om psykisk (o)hälsa! Det skriver Selene Cortes som är ny kanslichef på RSMH.

Inläst version nedan. Produceras med stöd av MTM:

Under de senaste fyra åren har jag, nästan enbart, arbetat med frågor som rör ungas psykiska hälsa. Det har varit både intressant, lärorikt och väldigt givande. Före sommaren började jag som kanslichef på RSMH. I min nya roll tar jag med mig att det finns en otrolig kraft, vilja och skärpa hos unga att ta sig an frågor på ett konstruktivt vis, och att unga verkar ha lättare att prata om hur de mår än äldre generationer. Unga vill ha, behöver och har rätt till kunskap om psykisk (o)hälsa!

Det är knappast en överraskning för oss efter årtionden av kamp för att ha brukarperspektivet i fokus.

Det finns en drivkraft hos unga att påverka samhällsfrågor som rör dem genom att själva vara en del av arbetet, och för mig finns det inga tvivel om att unga själva är fullständigt kapabla till att göra det. De ställer, med rätta, höga krav på att den aktör som säger sig arbeta med frågor som rör deras egen målgrupp verkligen gör det på riktigt och inte som ett ytligt argument för att verka vara bättre än vad man egentligen är.

Unga vill att verksamhet som rör dem verkligen utgår från deras röster och behovsformuleringar och att de är representerade som grupp även i de styrande organen. Rimliga krav. Något som knappast är en överraskning för oss efter årtionden av kamp för att brukarperspektivet behöver vara i fokus, och då särskilt i frågor som inneburit mycket lidande.

När RSMH:s lokalföreningar samlades till kongress i maj var man överens om flera initiativ som rör unga. Det ska tillsättas ett ungdomsutskott inom RSMH med unga representanter. Årets kongressuttalande handlar om behovet av att unga får lära sig om psykisk ohälsa i skolan. Flera projekt med barn och ungdomar är på gång.

RSMH:s äldre medlemmar kan bidra med unik kunskap och möjligheter till perspektiv.

En utmaning är hur vi kan genomföra detta arbete utan att tappa det engagemang och den kunskap vi har i form av våra befintliga medlemmar. De, som är våra rötter, vår ryggrad och vår historia, kommer vara helt avgörande i det arbete med unga som vi har framför oss. Det finns nämligen ytterligare en sak som har blivit tydlig för mig när man tillfrågar unga vad de önskar: möjligheten att få ta del av andras berättelser, andras livskamp och andras förhållningssätt till livet när det har gjort extra ont.

RSMH:s äldre medlemmar kan bidra med unik kunskap och möjligheter till perspektiv, stöd och viktig vägledning till våra yngre generationer.

Vi lär i dialog med varandra. Jag ser fram emot att göra detta arbete tillsammans.

Selene Cortes, kanslichef RSMH