Debatt: Vi vill ha bättre vård vid schizofreni och psykos

Socialstyrelsens utvärdering visar på brister i behandling av patienter med schizofreni och psykoser. Vården måste bli bättre skriver representanter för RSMH i Dalarna och IFS i ett debattinlägg.

Det finns mycket att utveckla när det gäller Region Dalarnas vård och behandling av schizofreni och psykoser. Det visar Socialstyrelsens utvärdering av den nationella psykosvården. Den visar också att  det finns också oönskade olikheter i kvalitet, resultat och uppföljning mellan regionerna.

Framför allt har det framförts kritik från Socialstyrelsen mot att den kunskap och de verktyg som idag finns för att höja vårdens kvalitet och likvärdighet inte används eller har implementerats i den psykiatriska schizofrenivård som bedrivs runt om i Dalarna. Det handlar bland annat om nätbaserade vård- och insatsprogram, så kallad VIP.

Vi kräver en bättre och mer likvärdig schizofreni- och psykosvård.

I Dalarna är vi två brukarorganisationer som gått samman för att skapa förändring; Schizofreniförbundets regionala förening, IFS-Dalarna, och RSMH i Dalarna. Vi kräver en bättre och mer likvärdig schizofreni- och psykosvård.

Vi tog därför initiativ och uppvaktade regionråden Sofia Jarl och Sebastian Karlberg i frågan. Regionråden uttryckte intresse och vilja att bistå politiskt, och nu hoppas vi att det ger resultat!

Ett är säkert, vi släpper inte frågan. Vi planerar också att föra samman regionens politiker med kommunala företrädare för socialpsykiatrin då även de kommunernas stödinsatser måste fungera efter att vården gjort sitt.

Börje Vikström, ordförande IFS Dalarna
Mats Hedin, ordförande RSMH Hoppet