Mänskliga rättigheter kränks – på grund av fördomar & vidskepelse

Var åttonde person på jorden har psykisk funktionsnedsättning enligt WHO. Ändå behandlas personer som är psykiskt sköra illa i många samhällen. Att förändra situationen handlar om mänskliga rättigheter, och är något Sverige borde prioritera i sitt bistånd globalt, skriver MyRights ordförande Jamie Bolling.

Runt om i världen hålls människor med psykisk funktionsnedsättning inlåsta och isolerade. Fastkedjade, bundna med rep och tyg, i hand- och fotbojor hålls barn och vuxna inlåsta – i rum, skjul och burar. Ibland isoleras en person. Ibland är det många som låses in på en liten yta. Vissa hålls inlåsta kortare stunder, andra i månader, år eller hela sina liv. Att utsättas för våld, övergrepp och påtvingade »behandlingar« tillhör vardagen för många.

Det sker  i hemlighet och döljs för grannar på grund av stigma och skam

Det här praktiseras över hela världen och utförs av familjemedlemmar, samhällsinstitutioner och religiösa center. Det sker ofta i hemlighet och döljs för grannar och närstående på grund av stigma och skam. Okunskap, fördomar och vidskepelse är några av anledningarna till att det här kan fortsätta.

Nindi Mtumwa Shafi i Tanzania hade börjat tala för sig själv, mådde dåligt och skrek mycket. Familjen trodde att det berodde på en förbannelse. »De låste in mig i ett tomt rum. Där inne tänkte jag att det hade varit bättre om jag hade varit död. De brukade titta in genom fönstret för att se om jag fortfarande levde. De vågade inte släppa ut mig.«

Till slut fördes Nindi till ett sjukhus där hon fick professionell hjälp och en antipsykotisk medicin. Tack vare korrekt behandling och stöd från andra med liknande symtom, mår hon bra idag.

Personer med funktionsnedsättning tillhör de allra fattigaste i de flesta samhällen och diskrimineras hårt. De har sämre tillgång till vård och utbildning. De löper större risk att utsättas för våld och svält. Och de drabbas särskilt hårt av krig, naturkatastrofer och pandemier.

Nästan ingen biståndsorganisation arbetar för att förändra situationen.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att var åttonde person i världen har en psykisk funktionsnedsättning. Trots att det är så många, och så många som utsätts för allvarliga kränkningar och övergrepp, så är det nästan ingen biståndsorganisation som arbetar för att förändra situationen.

Vi på MyRight driver sedan många år biståndsprojekt tillsammans med RSMH. Genom ihärdigt arbete förändrar vi synen på psykisk ohälsa och stärker människor med psykisk funktionsnedsättning. Alla har rätt till vård, behandling och medmänskligt stöd – oavsett var i världen vi lever. Sverige måste se till att fler personer med psykisk funktionsnedsättning nås av biståndet.

Jamie Bolling, ordförande MyRight

 

Fakta: MyRight

Den svenska funktionsrättsrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och bistånd med 19 medlemmar, bland dem RSMH.

www.myright.se


Revanschs debattsidor publicerar argumenterande texter med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna och inte tidningens.

Text Jamie Bolling Foto Pixabay