Utredning: Stärk barns rättigheter

Barns juridiska rättigheter vid bland annat tvångsomhändertagande måste stärkas, menar statens utredare Anita Linder.

Barns juridiska rättigheter vid bland annat tvångsomhändertagande måste stärkas, menar en ny statlig utredning som presenterades den 23 augusti. Regeringens utredare Anita Linder konstaterar att Sverige inte lever upp till FN:s barnkonvention.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har genom utredningen fått flera förslag för att stärka barns rättigheter, bland annat när det gäller att komma till tals i rätten vid ärenden om tvångsvård. Ett annat förslag är att införa ett tilläggsprotokoll som ger barn möjlighet till prövning i en barnrättskommitté, något som finns i flera EU-länder enligt Anita Linder.

Nyheterna i september i Revansch finns inlästa här

Text Anna Morin Foto Privat