Unga med funktionsnedsättning har mer stress och sämre hälsa

Barn som har en funktionsnedsättning anger i större utsträckning än andra elever skolstress, sämre hälsa och att de har utsatts för mobbning. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Några av resultaten från Folkhälsomyndigheten rapport: Barn med funktionsnedsättning är mindre tillfreds med livet, har sämre självskattad hälsa och oftare självrapporterade hälsobesvär än övriga barn. Det är också vanligare att barn med funktionsnedsättning varit berusade, rökt cigaretter och snusat.

Det är ungefär lika vanligt att barn med funktionsnedsättning tränar ofta på sin fritid, minst fyra gånger i veckan, jämfört med övriga barn.

I rapporten har resultat sammanställts från undersökningen »Skolbarns hälsovanor« bland barn i åldrarna 11, 13 och 15 år.

Text Anna Morin Foto Pixabay