”Tidöavtalets fokus är att övervaka och utvisa”

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders uttrycker stark oro över innehållet i Tidöavtalet som slutits mellan SD och regeringspartierna. Man pekar bland annat på att skrivningarna om ”bristande vandel” och ”asocialt beteende” kan användas för att beskriva beteende som orsakas av psykisk ohälsa.

Organisationen Civil Rights Defenders släppte efter valet en rapport där man granskar Tidöavtalet ur människorättsperspektiv och skriver att avtalet ingår i en global trend med demokratisk nedmontering. Man pekar på att Tidöavtalet ofta saknar ett rättighetsbaserat förhållningssätt, och att flera åtgärder strider mot de mänskliga rättigheter som Sverige är bundet av.

Annika Jyrwall Åkerberg svarar på Revanschs frågor om vad som väcker oro med Tidöavtalet.

Om åtgärderna blir verklighet, hur kan de tänkas drabba människor med allvarlig psykisk ohälsa?

– Vi ser ett fokus på fängslanden, även av barn och unga, samt hårdare straff, utökade möjligheter att övervaka och utvisa istället för på brottsförebyggande åtgärder.

– Tidöavtalets förslag om att utreda möjligheten att utvisa personer med utländsk bakgrund på grund av ”bristande vandel” är ett av de förslag som riskerar slå hårt mot personer som lever med psykisk ohälsa. I avtalet exemplifieras nämligen bristande vandel som bland annat missbruk och asocialt beteende, något som också kan orsakas av psykisk ohälsa.

Vi ser ett fokus på fängslanden, även av barn och unga.

Vad tycker du är det värsta med Tidöavtalet?

– Trots att Sverige inte gjort någon reservation när det gäller FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning föreslår Tidöavtalet att assistansersättning ska begränsas för icke svenska medborgare. En utredning ska få i uppdrag att föreslå en modell för kvalificering till välfärden. Kvalificeringen ska ske i takt med att man jobbar, betalar skatt och har permanent och laglig bosättning i Sverige.

– Då psykisk ohälsa avsevärt kan försvåra möjligheten att få ett jobb bildas ett moment 22. Inget jobb, ingen assistans. Ingen assistans, inget jobb och dessutom ett försvårat mående och utanförskap. Avtalet ger förslag på denna åtgärd trots att Sverige inte gjort något undantag från rätten till assistans.

Björn Söder från Sverigedemokraternas partistyrelse har efter er granskning ifrågasatt Civil Rights Defenders och uppmanat till att strypa er finansiering.

Hur fortsätter ni arbetet för mänskliga rättigheter i Sverige nu när Tidöavtalet är på plats?

– Björn Söders utspel är ett direkt hot mot det svenska civilsamhället och mot grundläggande demokratiska värderingar, säger Annika Jyrwall Åkerberg och fortsätter:

– Angrepp på och ifrågasättande av civilsamhället är något vi känner väl igen från andra delar av världen där kritiska röster inte är välkomna, till exempel i Ungern. Att vi nu hör samma tongångar i Sverige är oroväckande, men också en väckarklocka. Civil Rights Defenders kommer fortsätta uppmärksamma människorättskränkningar när sådana sker i Sverige eller globalt.

Angrepp på och ifrågasättande av civilsamhället är något vi känner väl igen från andra delar av världen.

Text Anna Morin Foto Civil Rights Defenders