Etikett: tidöavtalet

”Tidöavtalets fokus är att övervaka och utvisa”

Människorättsorganisationen Civil Rights Defenders uttrycker stark oro över innehållet i Tidöavtalet som slutits mellan SD och regeringspartierna. Man pekar bland annat på att skrivningarna om "bristande vandel" och "asocialt beteende" kan användas för att beskriva beteende som orsakas av psykisk ohälsa.