Statligt stöd mot rasism i vården klart

Det nya utbildningsmaterialet ”Rasism och bemötande i vården” kommer från Socialstyrelsen. Målgruppen är alla som arbetar inom hälso- och sjukvården eller tandvården.

Socialstyrelsen lanserar utbildningsmaterialet ”Rasism och bemötande i vården” som riktar sig till personal inom vården. Det ska också vara ett stöd i kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Uppdraget kom från regeringen.

”För att bli medveten om vilka normer och värderingar som påverkar ens eget beteende som yrkesverksam inom hälso- och sjukvården eller tandvården, behöver personalen få mer kunskap om rasism och bemötande och vilka konsekvenser det kan få”, skriver Socialstyrelsen i sin presentation av materialet.

 

Text Anna Morin Foto iStock