Narkotikautredning är färdigställd

Narkotikautredningen är klar och överlämnad till regeringen. Utredaren Thomas Lindén har en lång rad förslag till regeringen och regionerna, bland annat större stöd till anhöriga och att en lämplig aktör får i uppdrag att inrätta en anonym stödlinje.

Narkotikautredningen vill se ett större politiskt fokus på att förhindra skador hos personer som brukar narkotika, och uppmanar regeringen att föreslå riksdagen att ändra målet för narkotikapolitiken, från »ett samhälle fritt från narkotika«, till »ett samhälle med minskade skador av narkotika«. Ett förslag är att anta målet att minska dödsfallen i narkotika- och läkemedelsrelaterade förgiftningar inom en femårsperiod.

Text Anna Morin Foto Pressbild Socialstyrelsen