Lavinartad ökning av FK-ärenden hos Kronofogden

Återkrav från Försäkringskassan som går till Kronofogden ökar lavinartat, enligt siffror som Revansch begärt ut. Försäkringskassan bekräftar att ökningen är en konsekvens av lagändringen som gäller från september ifjol.

I april 2022 var det 264 personer som fick återkrav från Kronofogden för skulder hos Försäkringskassan. I år är siffran 1 404 personer samma månad.

Under årets fyra första månader har antalet mål stigit från strax över tusen mål ifjol till drygt 3 500 mål i år, och det är 3 441 personer som berörs. Kronofogden konstaterar att beloppen är mindre per person jämfört med år 2022, det vill säga att återkraven från Försäkringskassan ligger på lägre summor. Samtidigt är det rejält många fler som får ett kuvert från Kronofogden hem i brevlådan på grund av skulder till Försäkringskassan i år.

Krångligt regelverk

Revansch har tidigare uppmärksammat att krångliga regler kan göra att en person får för mycket i ersättning från Försäkringskassan, utan att ha uppsåt att ta ut ett för högt belopp. Så var fallet när en person boende i Malmö fick återbetalningskrav enligt de nya bestämmelserna, när Försäkringskassan inte lyckats förmedla att arvoden från hennes ideella engagemang påverkade beslutet om bostadstillägg.

Lagändring ger effekt

De nya bestämmelser som gäller från den första september 2022 gör att Försäkringskassan direkt kan kräva att felaktiga utbetalningar betalas tillbaka.

Gustav Berg från Försäkringskassan bekräftar att situationen där skulder i större utsträckning drivs in via Kronofogdemyndigheten är en konsekvens av lagändringen som skedde under 2022.

– Dessutom har Försäkringskassans hantering av avbetalningsplaner anpassats så att den mer linjerar med gällande rätt, svarar Gustav Berg till Revansch.

Snabbare återbetalning

Enligt de nya avbetalningsplanerna får man bara ett år på sig att betala tillbaka en felaktig utbetalning. För den med knappa inkomster som inte kan betala i tid riskerar ärendet att gå från Försäkringskassan till Kronofogden. Områdeschef Andreas Pettersson från Försäkringskassan har tidigare sagt till Revansch att »det blir svårt för många människor«.

Varken Kronofogden eller Försäkringskassan kan uppge vilka typer av stöd som kraven från Kronofogdemyndigheten gäller, till exempel hur många som rör bostadstillägg för personer med sjukersättning.

Genomsnittet på kraven hittills i år är 20 496 kronor per ärende.

Text Anna Morin Foto Sara Burman