Hälften får hjälp av bup inom tidsramen

Regionerna har fortsatt svårt att nå vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin som säger att unga ska få ett första besök inom 30 dagar. Det visar siffror från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Bara 53 procent av de unga fick ett första besök inom tidsramen på 30 dagar, vilket är vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatrin .

Längst väntan i Västerbotten

I Västerbotten var det 12 procent, i Västernorrland 30 procent och i Jämtland/Härjedalen 33 procent. De långa köerna sägs beror på att fler barn söker hjälp för bland annat depression, ätstörningar och adhd. Två av regionernas arbetssätt för att försöka korta köerna är ”En väg in” och ”Första linjens psykiatri”.

Nyheterna i september i Revansch finns inlästa här

Text Anna Morin Foto Anna Morin