Forskningsstipendium till Linda Wallin för projekt om ungas traumabehandling

Linda Wallin blir RSMH:s forskningsstipendiat 2023. I år delas priset ut till minne av Johan Cullberg och består av äran och 100 000 kronor. Revansch pratade med en lycklig pristagare.

Det var på RSMH:s kongress som forskningsstipendiet delades ut. Avgående ordförande Barbro Hejdenberg Ronsten berättade att stipendiaten ropat »jaaa!« när hon fick beskedet i telefon.

RSMH:s forskningsstipendium 2023 går till Linda Wallin, legitimerad psykoterapeut och socionom som jobbar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon är även doktorand på Forskarskolan på Umeå universitet på uppdrag av Region Norrbotten och Västerbotten.

Där pågår en stor studie som rör traumabehandling för barn och ungdomar i glesbygden, och stipendiet delas ut för hennes arbete med den studien.

Barn och unga i glesbygden får inte erbjudande om lika och nära vård.

– Tyvärr har vi en ökning av våld mot barn och ungdomar, och av dem så är det ungefär 15–20 procent som utvecklar trauman, sa Linda Wallin vid utdelningen av stipendiet.

– Det innebär ett stort lidande och påverkar vardagen. Trots att det är vanligt får barn och unga i glesbygden inte erbjudande om lika och nära vård. Det finns också för få utbildade terapeuter för traumavård.

Långa resor

I sin kommande forskning vill Linda Wallin bidra till att utveckla vård där en del av behandlingen kan ske digitalt. Hon kommer själv från inlandet och ser hur barn och unga som får behandling behöver resa långt, ibland med föräldrar som behöver ta ledigt från jobbet utan ersättning.

– Idag har vi patienter som reser två-tre timmar ena vägen, och sedan ska de hem igen. Och då är en traumabehandling jobbig i sig, säger Linda Wallin och fortsätter:

– Det är en särskild utsatt grupp. Det finns en speciell kultur i glesbygd, det är svårare att söka hjälp och man är van att klara sig själv. Det försöker vi också anpassa efter.

Digital behandling

Linda Wallin har börjat med intervjuer med ungdomar som bor i glesbygden och som har fått traumabehandling. Hon vill ha deras åsikter och idéer om traumabehandling och digital behandling.

– Sedan kommer vi göra traumabehandlingen till viss del digitalt och göra en pilotstudie av det, säger Linda Wallin.

Testa CUST för unga

Pengarna från forskningsstipendietkommer också gå till en pilotstudie med något som kallas compassionfokuserad behandling, CUST, för ungdomarna. Det är en metod där man övar på självmedkänsla, hantera sina känslor och utveckla en bättre självbild. Idag vet man att den hjälper vuxna, och nu vill Linda Wallin och kollegorna se hur metoden kan fungera för barn och unga.

Det är en glad och stolt stipendiat som tar emot blommor och applåder från RSMH:s kongressdeltagare.

– Det känns så bra att RSMH tror på det här projektet som jag också tror på. Allas rätt till lika vård har alltid varit viktigt för mig, säger Linda Wallin.

Text Anna Morin Foto Anna Morin