Förbättringsförslag för placerade barn

Utredningen om barn och unga i samhällets vård ser behov av en omfattande reform för att höja kvaliteten på samhällsvården och säkerställa tryggheten för placerade barn och unga.

Idag har barn och unga i samhällets vård kraftiga överrisker för att utveckla psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Utredningen om barn och unga i samhällets vård  vill bland annat se mer förebyggande arbete, att barnens inflytande ökar, att institutionsvården begränsas och familjehemmen regleras.

Av alla som bor i Sverige har 1 av 20 någon gång under sin uppväxt varit placerad i familjehem eller på institution av socialtjänsten, enligt Socialstyrelsen.

Text Anna Morin Foto Pixabay