Flera förbund vill göra PO obligatoriskt

Gör personligt ombud, PO, obligatoriskt i alla kommuner. Det skriver RSMH, Attention och Schizofreniförbundet i en gemensam artikel i Dagens Samhälle med en uppmaning riktad till regeringen. Bakgrunden är att Socialstyrelsen senaste rapport visar att 44 kommuner helt saknar PO och att PO-verksamheten har omfattande utmaningar.

I Dagens Samhälle debatterar RSMH:s förbundsordförande Tore Hansson tillsammans med Attentions ordförande Anki Sandberg och Schizofreniförbundets ordförande Åsa Konradsson Geuken.

Debattörerna skriver i en gemensam artikel att 44 av landets kommuner saknar personligt ombud, PO, för personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Samtidigt har köerna till att få stöd av PO ökat. Man skriver att PO är en av de mer träffsäkra insatserna för personer med psykisk ohälsa.

”Att ombuden har en fristående ställning från psykiatrin och socialtjänsten och endast arbetar på uppdrag av sin klient är viktiga och bärande principer för ombuden”, skriver man, samt att reformen med PO i kommunerna:

”(…) också inneburit en viktig avlastning för anhöriga som kunnat få vara just anhöriga, i stället för att behöva rycka in som informella vårdgivare och ombud för sina närstående med psykisk funktionsnedsättning.”

Förbundsföreträdarna framför tre krav till regeringen: gör PO obligatoriskt för kommunerna, öka statsbidraget samt kvalitetssäkra verksamheten genom riktade bidrag till fortbildning och utvecklingsarbete.

Text Anna Morin Foto Anna Morin